Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

He tingut un fill i li vull demanar-li la targeta sanitària...

Dirigir-me al CAP per fer la sol•licitud, amb la següent documentació:

  • Llibre de Família.
  • Document de l’INSS d’inclusió de beneficiari. INSS: C/ Lope de Vega 132 tf. 93 3080170
  • Full d’empadronament.

Inscripció al padró municipal

  • Empadronament: Ajuntament del Districte. Pl. Valentí Almirall 1