Cercador

Qui som

Qualitat

El nostre grup de qualitat treballa cada dia per assolir les indicacions marcades per el Grup Assessor per a l’Avaluació i la Comparació en l’Àmbit de l’Atenció Primària de Salut del Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona.
El Benchmarking és una dinàmica de millora de la qualitat dels serveis en l'Atenció Primària de Salut, que persegueix l’excel•lència dels serveis a través de l’adopció de les millors pràctiques assistencials.

L’avaluació es realitza mitjançant els processos relacionats amb:

• Accessibilitat
• Efectivitat
• Capacitat resolutiva
• Cost i eficiència

Altres eines per treballar entorn a la qualitat son:
El programa de gestió de recepta electrònica (SIRE) que ens permet revisar amb facilitat i eficàcia els plans terapèutics, i el programa de sincronització de baixes laborals (IT) que permet un control exhaustiu de les mateixes.