Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Informació corporativa

Òrgans de Govern

Consell Administració del PAMEM i Junta General de PAM, SL

Es designen per part de l’Ajuntament de Barcelona 4 representants (60%), un dels quals ostenta la presidència, i per part del Departament de Salut, 3 representants (40%), un dels quals ostenta la vicepresidència. També hi participen un representant de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Barcelona, l’Interventor delegat per part de l’Ajuntament i la Secretària.

Presidenta

 • Sra. Gemma Tarafa Orpinell

Vicepresident

 • Sr. Jaume Estany Ricart

Membres

 • Sr. Josep Mª Argimon Pallàs
 • Sr. Salvador Maluquer Amorós
 • Sr. Davide Malmusi
 • Sr. Ricard Fernández Ontiveros
 • Sr. Antoni Fernández 
 • Sra. Laura Urrea Vela (Representant Junta de Personal)

Secretària Delegada

 • Sra. Marta Salamero Garcia

Gerent

 • Sr. Àlex Escosa Farga

Interventor

 • Sr. Antoni Muñoz Juncosa

Comissió Executiva del PAMEM i Consell d’Administració de PAM, SL

Presidenta

 • Sra. Gemma Tarafa Orpinell

Consellers

 • Sr. Jaume Estany Ricart
 • Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
 • Sra. Laura Urrea Vela (Representant Junta de Personal)

Secretària

 • Sra. Marta Salamero Garcia

Gerent

 • Sr. Àlex Escosa Farga


Interventor

 • Sr. Antoni Muñoz Juncosa (Comissió Executiva)

La societat de Prestacions d’Assistència Mèdica SL, societat mercantil unipersonal, cent per cent de titularitat pública (PAMEM), neix l’any 2002 com a ens gestor de les àrees bàsiques de salut que el Servei Català de la Salut va delegar en el PAMEM.