Cercador

Demanar o canviar l'hora

Programació de visites

Des d'aquí podrà programar visita amb els professional del seu CAP.
Si per qualsevol motiu no podeu assistir a la cita li agraïrem que l'anul·li perquè pugui ser utilitzada per una altra persona.

Recordi que també podrà programar visita tant al taulell del centre com per telèfon.

Les revisions de pediatria hauran de ser concertades en el mateix centre.

Demanar visita

AVÍS
Degut a que hem canviat el nostre sistema d'informació els requeriments per fer servir la consulta online han patit alguna modificació.
Si està interessat en seguir utilitzant aquest servei, ha de passar pel CAP amb la finalitat d'assignar-li les credencials.
Haureu de presentar la vostra targeta sanitària i document identificatiu, verifiqueu/informeu les vostres dades personals i signeu la sol·licitud de consentiment amb l'objectiu de poder generar les vostres dades d'autoregistre.
Preguem disculpeu les molèsties.

Clicant aquí podreu descàrregar el manual d'ajuda.

Consulta online