Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

3. Baixes laborals / partes d’Incapaciat Temporal (IT)

Si el metge et dona una baixa laboral i es superior a 4 dies , hauràs de venir a recollir el 1ª Parte d’Incapaciat Temporal (IT) al 4º dia de la data de la baixa , Si el procés continua, el partes posteriors (2,3,4...) seran cada 7 dies .

Podràs recollir els partes d’IT al departament d’Atenció a l’Usuari, sempre que el metge ho consideri adient i ho autoritzi. No es lliuraran més de 2 partes seguits i al quart de no recollida, es donarà l’alta per incompareixença .

Per recollir els “partes” podrà fer-ho un familiar o amic, sempre que s’identifiqui i porti el DNI o la TSI original del malalt.

Recorda que per tancar aquest procés, sempre hauràs de recollir l’alta mèdica sol•licitant una visita amb el teu Metge de Família.