Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

9. Sol·licitud Història clínica entre Centres

Si us visitàveu a un altre CAP, nosaltres podem sol.licitar la vostra història clínica .

Per poder demanar-la, haureu d’omplir i signar el document que us lliurarem de "Sol.licitud d’Història Clínica entre Centres", i adjuntar la fotocòpia del vostre DNI . Els menors d’edat, també hauran d’adjuntar el llibre de família.