Cercador

Qui som

Volum d'activitat

Població de Referència Any 2016

Població Assignada      44.320
Població Atesa 28.608

Activitat 2016

Medicina de Família 113.938
Pediatria 20.024
Odontologia 3.888
Infermeria 63.372
Infermeria pediàtrica 9.048
Treball Social 1.424
UAC 2.585