Cercador

Qui som

Qualitat

Al CAP Larrard hi ha constituït un grup interdisciplinari que té com a objectiu la Millora Continua a nivell intern i a nivell extern: circuits, distribució de tasques…
Quan el tema ho requereix es constitueix un grup de treball tutelat per un component del grup interdisciplinari per abordar el punt de millora i aportar propostes.