Cercador

Participa al teu CAP

Activitats comunitàries del CAP habituals

Pacient Expert

Pacient expert un programa educatiu amb la finalitat de potenciar l’autocura, la coresponsabilitat i l’autonomia de la persona amb alguna malaltia crònica. Té com a objectiu promoure els canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant l’intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre el pacient expert i la resta de pacients.

Per a més informació clica aquí.

CLAM

El projecte CLAM (CAP Larrard Alletament Matern) neix fruit de la nombrosa demanda detectada en els últims anys a les consultes de pediatria del CAP en relació amb la lactància materna.
Quan els pares van al CAP per donar d’alta al nadó ja se’ls entrega un full informatiu del CLAM, que també es reforça en les primeres visites a la pediatra i infermera. Els grups són de 5 o 6 nadons (de fins a 6 mesos), que es reuneixen en sessions de dues hores un cop per setmana, sempre en el mateix horari. A les sessions hi poden assistir el pare i la mare o la mare amb algun altre acompanyant, que ajuda la mare i a qui s'ensenyen tècniques que és millor que faci una altra persona.
En aquests temps, a més de l'alletament i la pràctica de diferents formes d'agafar-se al pit, es resolen dubtes tant de l'àmbit de salut com personal, es parla de les angoixes, es recondueixen els possibles fracassos, es fa un seguiment del nadó (pes, posicions, melic) i de la mare, amb atenció especial a la cura del pit, s'aborden situacions especials com les dels bessons o els prematurs, etc.

Els resultats obtinguts mostren com la lactància materna de les assistents s'ha mantingut fins al 5,2 mesos, per sobre de la mitjana que recull l'Agència de Salut Pública de Barcelona, però encara per sota dels 6 mesos que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Un altre aspecte que cal destacar és el descens de visites a les consultes d'infermeria i pediatria dels nadons que segueixen aquest programa. I, per acabar, recordar una dada com és que la majoria de mares acaba la lactància materna exclusiva quan es reincorpora a la feina després dels mesos de baixa per maternitat.

Cuida’t per Cuidar

La idea de crear aquest taller va sorgir per donar resposta a gran part de la població que actualment assumeix cuidar persones en situació de dependència, i que ha de prendre decisions i assumir responsabilitats.
Per poder realitzar aquesta tasca, no n’hi ha prou amb la bona disposició ni la millor de les intencions; és necessari preparar-se, conèixer com a mínim les accions i mesures preventives que afavoreixen el benestar tant del cuidat com del cuidador.
Per això i donats els canvis demogràfics i socials que estan produint un increment progressiu de la població en situació de dependència, ens hem plantejat realitzar un curs/taller per a cuidadors de persones en situació de dependència amb els següents objectius:


Objectius generals: 
 

  • Elaborar un programa de capacitació per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
  • Millorar la qualitat de vida dels cuidadors, de les persones en situació de dependència i de les seves famílies.


Objectius específics:

 

  • Oferir formació al cuidador no professional per ajudar-lo en la tasca diària, proporcionant-li pautes per cuidar-se i cuidar millor.
  • Donar recursos pel maneig de situacions i problemes concrets.
  • Prevenir riscos físics i psicològics derivats de la situació de cuidar.
  • Augmentar el nivell d’informació sobre els recursos sociosanitaris.
  • Millorar la percepció de l’autoestima del cuidador.


L’elaboració d’aquest taller ha estat gràcies a un grup multidisciplinari a on han participat professionals de tots els estaments i dels tres centres de primària del Grup PAMEM (CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard).