Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Gestió de centres d'atenció primària

Un model propi per a l'atenció primària

El PAMEM proposa per a l’atenció primària de salut de la ciutat de Barcelona un model diferencial tant en la gestió com en l’assistència.

En la gestió

El model de gestió, nascut de la iniciativa pública, es basa en una gestió empresarial, salvaguardant sempre el paper de l’Administració Pública com a tutela.

 • Model d’atenció primària de gestió pública dins el context dels sistema de salut de Catalunya i diferencial per a la ciutat de Barcelona, incorporant la gestió empresarial.
 • Personalitat jurídica pròpia.
 • Contractació directa CatSalut-PAMEM.
 • Negociació amb altres proveïdors i asseguradors.
 • Operador d’atenció primària no lligat a un proveïdor hospitalari.
 • Llarga experiència en autoorganització.
 • Implicació i compromís dels professionals en la presa de decisions i en la gestió.
 • Voluntat i capacitat de créixer.
 • Un model pròxim, obert als canvis i de qualitat.
 • Innovador.
 • Capdavanter en TIC.

En l’assistència

 • Assistència basada en models de salut integrats.
 • Creació d’aliances i foment de la continuïtat assistencial.
 • Compromís dels professionals amb l’atenció als ciutadans.
 • Proactius, planificats i coordinats.
 • Model basat en compartir coneixement.
 • Atenció adequada a les necessitats de salut requerides pels ciutadans.
 • Implicació i proximitat amb la comunitat.
 • Expertesa en la integració amb l’atenció especialitzada (RAE) Centres docents amb unitats de formació, docència i recerca.