Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

< Tornar al mapa de projectes

PAMEM Lean Health.

Dades generals del projecte

 • Persona de referència: Roger Badia Casas.(rbadia@caplarrard.net)
 • Gestió i coordinació: Roger Badia.
 • Persones implicades:

  Miriam Aballí, Marta Aliacar, Roger Badia, Ció Cots, Olga Domínguez, Eulàlia Esquerra,  Anna Ezquerro, Teresa Font, Gemma López, Montserrat Llevet, Clara Maragall, Óscar Peral, Cristina del Pino, Celina Prado, Gema Rami, Sílvia Roig, Mila Sánchez, Mª Àngels Segalés i EFiD.

 • Centres implicats:

  PAMEM, CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard.

Breu descripció del projecte

El projecte PAMEM Lean Health és un projecte pràctic, de formació i desenvolupament, amb una finalitat clarament definida; millorar la seguretat i atenció del pacient pluripatològic, la qualitat del servei, i facilitar la feina diària dels professionals per aconseguir una organització flexible, àgil i fiable, capaç de respondre a les necessitats actuals i futures de la població.

 • Període:

  De maig de 2013 a març de 2014: Diseny i implementació del nou Procés d'atenció al pacient pluripatológic. 

  De gener de 2014 a novembre de 2014: Formació de la competència transversal corporativa "Treballl en Equip" i formació bàsica en metodologia Lean. 

  A l'abril de 2014: Inici del segon projecte PAMEM Lean Health: Amb el que pretenem millorar i potenciar les visites no presencials i veure com podem aplicar l’e-salut en l’atenció i seguiment de les nostres poblacions.

 • Línies de desenvolupament:

  Línies de Desenvolupament de PAMEM implicades: L2, desenvolupament de l’organització.

  Àrea del model: Assistencial.

Metodologia

 • Introducció:

  La gestió de pacients pluripatològics s'ha convertit en una de les principals àrees de treball i desenvolupament en Atenció Primària. PAMEM, en la seva aposta per la innovació i la millora contínua, ha decidit abordar un procés de redefinició de la gestió de pacients pluripatològics. Per a això, s'ha apostat per la metodologia Lean centrada en millorar la seguretat del pacient la qualitat del servei i facilitar el treball diari dels professionals per aconseguir una organització flexible, àgil i fiable. La involucració d'equips multidisciplinars de diferents col.lectius ha permès definir un nova forma de gestionar els pacients crònics.

 • Objectius generals:

  [1] Potenciar la cultura de la millora contínua de la qualitat, conèixer i integrar la metodologia LEAN en l’ADN de la nostra organització.

 • Objectius especifics:

  [1] Capacitació i formació en metodologia LEAN.

  [2] Millorar i estandaritzar el procés d’atenció i seguiment del pacient pluripatològic.

  [3] Millorar l'ordre de consultes, despatxos i totes les dependències del centre de salut seguint la metodologia LEAN de les '5s'.

  [4] Aconseguir disminuir el temps que el professional sanitari dedica a l'assistència per poder realitzar altres activitats de formació, gestió i millora contínua.

 • Material i mètode:

  El mètode LEAN és una estratègia de millora de la gestió de processos que busca eliminar tot el que no aporta valor a l'usuari. La implantació d'aquesta metodologia té com a objectiu millorar la seguretat del pacient, la qualitat del servei i facilitar el treball diari dels professionals per aconseguir una organització flexible, àgil i fiable.

  Fase 1. Creació d'un informe de l'estat actual i els punts de millora, i establiment dels objectius: Dues expertes en Lean de Fujitsu analitzant durant 15 dies com estava organitzat PAMEM i com des d'un punt de vista tant qualitatiu com quantitatiu es realitzava el seguiment dels pacients crònics. 

  Fase 2. Formació i capacitatció: 16 professionals dels 3 centres i de totes les categories professionals  reben formació en metodologia Lean. 

  Fase 3. Setmana Kaizen Blitz: Kaizen significa "millora contínua" en japonès i Blitz "llampec" en alemany. Consisteix en una setmana on s'analitza de forma intensiva el procés que pretén millorar i es va definint de forma consensuada les pautes per a una nova forma de gestionar els pacients pluripatològics (mapa de l'estat futur).

 • Resultats esperats:

  Després de la fase 3 (setmana Kaizen), s'estableix un nou procés per a l'atenció del pacient pluripatològic. Aquest nou procés és comú als tres centres amb petites diferències per adaptar-se a la realitat de cada un d'ells. Les principals novetats que presenta el nou procés definit són:

  [1] Visita conjunta infermera/metge anual: revisió de patologies, constants, proves complementàries, qüestionaris pertinents pel seguiment, consells de salut, pla farmacològic, programació anual de proves complementàries i visites de seguiment anual en el centre de salut. Es realitza una visita conjunta anual i una de seguiment per infermeria als 6 mesos, això variarà en funció de la gravetat de les patologies del pacient.

  [2] Full de planificació del pacient; document personalitzat amb les seves patologies, dates de totes les visites de seguiment, les proves complementàries a realitzar, consells de salut d'acord a les seves patologies i amb els símptomes d'alarma perquè el pacient pugui reconèixer quan s'està descompensant i posar-se, el més aviat possible, en contacte amb el seu equip sanitari.