Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

< Tornar al mapa de projectes

Consulta Online.

Dades generals del projecte

 • Persona de referència: Mercé Abizanda González.(mabizanda@pamem.org)
 • Gestió i coordinació: Mercé Abizanda.
 • Persones implicades:

  Mercé Abizanda, Conxa Duran, Marien García, Sergio Gutiérrez, Carlos Martínez, Oscar Peral i Àngels Segalés.

 • Centres implicats:

  PAMEM, CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard.

Breu descripció del projecte

Implementació d’una consulta assistencial no presencial, asíncrona, via web i amb integració directa de la informació de la consulta clínica en el registre de la historia clínica electrònica (HCE) del pacient.

 • Línies de desenvolupament:

  Línies de Desenvolupament de PAMEM implicades: L3, desenvolupament del model assistencial.

  Àrea del model: Assistencial.

Metodologia

 • Objectius generals:

  Creació d’una eina telemàtica com a:

  [1] Facilitadora de l’atenció als pacients, especialment els que pateixen la cronicitat en tots els seus nivells de complexitat.

  [2] Mitjà que assegura el registre total (presencial i no presencial) de la informació entre emissor i receptor en el procés d’atenció de salut.

 • Resultats esperats:

  Des de la seva implementació el 2012 es desprenen resultats en:

  [1] Optimització d'agendes dels professionals.

  [2] Agilitat en el contacte i en la gestió del temps.

  [3] Personalització i foment de l'autocura.

  [4] Foment d'un model de presa de decisions compartida.

  [5] Millora en l'accessibilitat i continuïtat de l'atenció.

 • Conclusions:

  Amb la consulta online pretenem aconseguir accessibilitat, continuïtat, personalització i autocura del pacient que vulgui adoptar aquest avanç tecnològic, evitant els riscos, incomoditats i despeses provinents dels desplaçaments del pacient i cuidador. Des de la perspectiva professional, agilitzem l'atenció, reduïm les tasques d'escàs valor, optimitzem les agendes i establim un model de presa de decisions compartida, ajudant a la sostenibilitat del sistema.

  Més informació: http://www.youtube.com/watch?v=2AftSj8n3Kc