Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

< Tornar al mapa de projectes

Tot som un: Sentiment de pertinença.

Dades generals del projecte

 • Persona de referència: Àngels Segales Serra.(asegales@pamem.org)
 • Gestió i coordinació: Marta Albareda i Àngels Segalés.
 • Persones implicades:

   EFiD, Comité de Direcció i Gerència.

 • Centres implicats:

   PAMEM, CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard.

Breu descripció del projecte

Desenvolupament de la competència corporativa "Tots som un: Sentiment de pertinença".

Acció formativa presencial de 6h de durada en grups de 15 a 20 professionals. La finalitat és treballar la competència “Sentim-nos PAMEM”, es a dir, el sentiment de pertinença dins l'organització.

Durant l'acció formativa es desenvolupen i treballen aspectes com:

1. El mapa d'identitat PAMEM: visió, missió i valors.

2. La cultura de PAMEM.

3. El mapa d'identitat com a professional a PAMEM:

[a] El meu propòsit superior com a professional: què em fa vibrar de la meva activitat professional?

[b] Quina és la meva contribució: en què sóc bo/bona?

4. Identificar-me com a part d'un centre: què aportem, què volem compartir?

5. Formar part d'un grup: compromís comú compartit, coneixement, confiança.

 • Període:

  Durant l’any 2012 es realizen 10 accions formatives repartides de juny a novembre.

 • Línies de desenvolupament:

  Línies de Desenvolupament de PAMEM implicades: L1, desenvolupament professional.

  Àrea del model: Relacional.

Metodologia

 • Introducció:
  Durant el 2011, s'inicia un treball de definició de competències de l’organització. Com a resultat, PAMEM compta amb la definició de les tres competències corporatives resultants del treball dels seus propis professionals. Aquestes competències son:
  1. Fem-ho en equip.
  2. Comuniquem amb transparència.
  3. Sentim-nos PAMEM.

  Durant el primer semestre del 2012, el Grup de Formació i Docència de PAMEM accepta les tres competències com a aspectes i elements a treballar, i les incorpora en el seu pla d’acció com a un dels objectiu del grup: Definir i implementar les competències corporatives de PAMEM donant continuïtat al treball de competències desenvolupades durant l’any 2011. 

 • Objectius generals:

  [1] Desenvolupar i implementar la competència corporativa “Sentim-nos PAMEM”.

 • Objectius especifics:

  [1] Adquirir una major consciència d'identitat i cultura a l'entorn organitzatiu en el que desenvolupo la meva activitat com a professional i el que aquest demana de mi.

  [2] Identificar la meva identitat com a professional.

  [3] Passar a l'acció desenvolupant estratègies de millora des de la meva realitat, com puc contribuir?

 • Material i mètode:

  Acció formativa presencial de 6h de durada en grups de 15 a 20 professionals. La finalitat és treballar la competència “Sentim-nos PAMEM”, es a dir, el sentiment de pertinença dins l'organització.

 • Resultats esperats:

  [1] Coneixement d’altres professionals de l'organització (Creació de xarxa inter professional).

  [2] Coneixement d’altres realitats i pràctiques assistencials, organitzatives i de gestió: serveis centrals, canvi d'imatge, etc.