Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

< Tornar al mapa de projectes

Infermeria Innova.

Dades generals del projecte

 • Persona de referència: Carlos Martínez Gaitero.(cmartinez@pamem.org)
 • Gestió i coordinació: Carlos Martínez i Berta Molina.
 • Persones implicades:

  Equip Infermeres Innova: Judith Esteban, Irene Herrera, Francesc Ramos, Silvia Roig, Mila Sánchez, Mª Ángeles Sebastian, Laia Valls i Carolina Vega.

  Col.laboradors: Roger Badia, Carlos Martínez, Berta Molina i Mª Àngels Segalés.

  Assesors externs: Josep Mª Monguet (Doctor en enginyeria i docent. Universitat Politècnica de Catalunya), Mercé Muñoz (Infermera docent. Emprenedoria i atenció comunitària – EUI Gimbernat). Mercé Prat (Infermera docent. Atenció primària i comunitària – EUI Gimbernat).

  Experts per seminaris:

  Seminari 1: Joan Carles Contel. Infermer i responsable del projecte 2.5 del Pla de Salut de Catalunya: pacient crònic complex. Departament de Salut.

  Seminari 2: Dra. Adelaida Zalalegui. Directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona.

  Seminari 3: a determinar.

  Seminari 4: a determinar.

  Seminari 5: a determinar.

 • Centres implicats:

   PAMEM, CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard.

Breu descripció del projecte

Infermeria Innova [I2] és un espai d’acció per la innovació amb accions encaminades a millorar la qualitat de vida i el desenvolupament de les infermeres de la nostra organització.

 • Període:

  Del Juny 2013 al Juny 2014. A continuació es detallen les dates dels 5 seminaris de producció on participen 8 infermeres assistencials, experts en el tema escollit (l’oportunitat), 2 infermeres docents universitàries i col.laboradors (pacients, metges, gatekeppers,...). Els seminaris són:

  Seminari 0: Pensament de disseny, creativitat i innovació (21 de juny del 2013).

  Seminari 1: Abordatge en xarxa en cronicitat (8 de novembre del 2013).

  Seminari 2: Pràctica avançada com a element infermer competencial (20 de març del 2014).

  Seminari 3: Educació grupal com a element cost-efectiu de l’atenció.

  Seminari 4: La força de l’acció comunitària que promou la salut.

  Seminari 5: La infermera com a consultora i assessora en salut.

 • Línies de desenvolupament:

  Línies de Desenvolupament de PAMEM implicades: L1, desenvolupament professional.

  Àrea del model: Assistencial

Metodologia

 • Introducció:

  Les societats estan canviant. Els processos disruptius i d’innovació ja han començat en moltes àrees de la indústria de la salut i de la mateixa manera estan obligant a les infermeres a replantejar els seus rols. Noves funcions i serveis infermers estan sent redissenyats en l’actualitat.

 • Objectius generals:

  [1] Com podem innovar i redissenyar el nostre enfocament sobre els nous rols, funcions i serveis d’atenció infermera centrant-nos en les necessitats i desitjos dels nostres professionals?

 • Objectius especifics:

  [1] Descriure la situació actual dels nous rols d’infermeria a nivell nacional i internacional.

  [2] Definir els nous rols d’infermeria de PAMEM des de la perspectiva competencial i d’aprenentatge.

  [3] Conceptualitzar els escenaris possibles dels nous rols d’infermeria en els CAPs de PAMEM.

 • Material i mètode:

  Mètodes de disseny (design thinking) i d'innovació (FORTH) basats en investigació participativa, utilitzant mètodes d'investigació de mercat (enquestes, models de negoci i grups focals), mètodes específics de disseny (prototipatge) i de consens (Health Consensus©).

 • Resultats esperats:

  Repte/oportunitat en serveis segons valor competencial per infermeria:

  Seminari 1: Transició i coordinació assistencial.
  Seminari 2: Lideratge clínic i expertia avançada.
  Seminari 3: Empoderament.
  Seminari 4: Xarxes en salut.
  Seminari 5: Coach en salut.

  Resultats: Repte/oportunitat en serveis segons valor assistencial pel pacient:

  Seminari 1: Autocura.
  Seminari 2: Accessibilitat. Nivell resolució.
  Seminari 3: Xarxes en salut.
  Seminari 4: Barri saludable.
  Seminari 5: Guia en plans de cures.

  Més informació en la web de projecte: Infermeria Innova [I2]

 • Conclusions:

  Pendent de reportar en la finalització de la proposta.