Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Gestió de centres d'atenció primària

Dades bàsiques

Població de referència
  CAP Barceloneta CAP Vila Olímpica CAP Larrard Total
Població assignada 15.833 28.766 41.996 86.595
Població atesa 11.699 21.883 29.292 62.874
Recursos humans
Personal mèdic 59
Personal d'Infermeria 35
Personal tècnic assistencial de suport 13
Personal d'atenció a l'usuari 45
Personal de serveis generals 16
Total* 166
(*plantilla equivalent)  
Professionals en formació
PREGRAU
- Medicina 111
- Infermeria 53
POSTGRAU  
- Medicina Familiar i Comunitària 14
- Medicina Interna 4
- Cardiologia 1
Activitat
  CAP Barceloneta CAP Vila Olímpica CAP Larrard Total
Medicina de Família 52.502 79.007 106.943 238.452
Pediatria 6.048 20.223 16.435 42.706
Odontologia 2.688 5.751 4.221 12.660
Infermeria  23.200 32.790 43.959 99.949
Infermeria pediàtrica 2.355 6.415 7.075 15.845
Treball social  650 953 1.630 3.233
Altres especialitats (RAE)  21.243 19.030 1.845 42.118