Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

← Otras entradas

PAM

Convocatòria per a la provisió d’ 1 plaça de Referent de UAC (Unitat d’ Atenció al Ciutadà), en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)