Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

← Otras entradas

PAM

Convocatòria per a la provisió de 2 places de Metges de Família o Urgències pel CUAP de Gràcia, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).