Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

← Otras entradas

PAM

Convocatòria per a la provisió de 4 places d' especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)