Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

← Otras entradas

PAM

Convocatòria per a la provisió de 4 places d'Auxiliar Administratiu, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).