Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Convocatoria de plazas

PAMEM

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 puesto de trabajo de referente de economía, en régimen de contratación laboral temporal per a l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal - PAMEM (contrato a tiempo completo a 1.668 h/año).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 Plaza de Médico / a especialista en Pediatría por el CAP Vila Olímpica, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions de Assistència Mèdica S.L. (PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatòria per a la provisió d’ 1 plaça de Metge/ssa de Família pel CAP Larrard, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d’ Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 plaza de médico / a de familia por el CAP Barceloneta, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria de promoción interna para la designación de 1 puesto de trabajo de Director / a de centro por el CAP Barceloneta, mediante concurso interno de méritos para Prestacions d’Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria de promoción interna para la designación de 1 loc de trabajo de Director / a Operativo / a Asistencial, mediante concurso interno de méritos par a Prestacions d’Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria de promoción interna para la provisión de 1 plaza de Referente de contratación, mediante concurso interno de méritos per a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria de promoción interna para la provisión de 1 plaza de Administrador / a, mediante concurso interno de méritos para a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 plaza de Enfermero / a de familia por el CAP Barceloneta, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatòria per a la provisio d'1 plaça de Metge / ssa de família paper CAP Larrard, en RÈGIM de Contractació laboral interí, mitjançant concurs público de merits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. (PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provision de 2 plazas de Médicos de Familia o Urgencias papel CUAP de Gracia, a régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 plaza de Referente de UAC (Unidad de Atención al Ciudadano), en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 4 plazas de Auxiliar Administrativo, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 4 plazas de Auxiliar de Clínica, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos paraa Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 4 plazas de enfermero / a, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 4 plazas de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 2 plazas de especialistas en odontología, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatoria cerrada

Convocatoria para la provisión de 1 plaza de Adjunto a Dirección con perfil de enfermero / a, en régimen de contratación laboral interino, mediante concurso público de méritos para Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).