Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Informació corporativa

60 anys de PAMEM

2010-2011. Organització de futur

 • Articulació del model d’organització.
 • Intranet de l’entitat i web corporativa i dels CAP.
 • Projectes i línies de futur:
  • Anàlisi d’utilització de serveis per grups de pacients amb patologies cròniques prevalents (anàlisi de eficiència global primària / hospitalària)
  • Pacient complex (24x7AP: Continu¨tat Assistencial)

2008-2009. TIC i prescripció farmacèutica

 • Implantació de la història clínica IMASIS a tots els centres del PAMEM.
 • Nou sistema d’informació i comunicació
 • Implantació de la recepta electrònica.
 • Paper destacat en els programes d’ajut a la prescripció.

2006-2007. Conveni XHUP

PAM, SL s’adhereix al conveni de la XHUP.

2008. Carrera professional

Se signa la carrera professional amb els treballadors de PAM, SL.

2007. SEVAD i CAD en conveni amb l’ICASS

El PAMEM gestiona directament els serveis de valoració de la dependència (SEVAD) i de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) en els àmbits de direcció, administració i gestió economicofinancera.

2005. Projectes innovadors

Projecte IMCA amb col·laboració amb l’IMIM, un projecte europeu sobre malalties respiratòries cròniques.

El PAMEM inicia el disseny del "full de ruta" per a la reorientació de la seva entitat mutual i inicia projectes capdavanters, amb implicació i compromís directe dels seus professionals, així com la participació dels ciutadans. Un model pròxim, obert al canvi i de qualitat.

2004. Pla de viabilitat

 • El CatSalut assumeix la despesa farmacèutica dels afiliats del PAMEM.
 • Els afiliats del PAMEM disposen de les receptes del CatSalut i es distribueix la Targeta Sanitària.
 • Creuament de les dades poblacionals del PAMEM amb l’RCA (Registre central de persones assegurades).

2002-2003. Constitució de PAM, SL

Un model de salut que aporta valor des del seu origen, 1950, com a mútua de protecció sanitària dels funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona.

 • El PAMEM, com a empresa pública, assumeix a partir del 2003 la gestió directa dels quatre equips d’atenció primària, donant assistència a una població de prop de 100.000 persones.
 • El PAMEM crea PAM SL, entitat de capital públic, davant la necessitat d’un ens més àgil que faciliti l’autonomia de gestió amb la participació i implicació activa dels professionals.
  • El PAM, SL compta amb 184 professionals
  • Els tres CAP del PAMEM són referents en els resultats de benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona.
  • Són centres docents en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública, i Medicina del Treball.
  • Alumnes de pregrau de Medicina i d’Infermeria fan pràctiques als centres.
  • Destaca l’activitat comunitària dels centres.

La sanitat del futur [pdf 165kb]

1999-2000. Integració

 • Integració del sistema d’informació amb la història clínica CLASS HM, que configura un avenç amb les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Programa Integrat de Salut.

2002. CAP Larrard

El Servei Català de la Salut encomana al PAMEM la gestió del CAP Larrard (ABS 6C-6E).

1993-1995. Gestor modern i innovador de l’atenció primària

El PAMEM aprofita la seva experiència i estructura per apostar per un model diferencial en la gestió de l’atenció primària a la ciutat de Barcelona.

 • El PAMEM es presenta com a gestor d’atenció primària a través d’un model de gestió de base associativa (EBA) aplicat al centre d’atenció primària de la Barceloneta (ABS 1A).
 • S’inicia la participació activa de les oficines de farmàcia del barri del CAP Barceloneta.
 • L’any 1995, seguint el mateix model del CAP Barceloneta, el Servei Català de la Salut encarrega al PAMEM la gestió del CAP Vila Olímpica (ABS 10A).
 • El CAP Vila Olímpica impulsa la història clínica informatitzada i es converteix en el primer centre sense arxiu de paper.

Model Vila Olímpica [pdf 1Mb]

1993. Es manté el compromís amb els empleats municipals

 • Integració al Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l’Administració Local en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 480/1993). En el número 2 de la disposició transitòria cinquena del Reial Decret, l’Ajuntament de Barcelona va decidir que el PAMEM continués prestant l’assistència sanitària al funcionaris actius.
 • Acords d’1 de setembre de 1993 signats pel conseller de Sanitat (Xavier Trias), Jaume Roma (director del Servei Català de la Salut), Pasqual Maragall (alcalde de Barcelona), Jordi Baulies (secretari de la Corporació Municipal) i Joan Clos (vicepresident del Consorci Sanitari de Barcelona):
  • El PAMEM prestarà l’assistència sanitària als pensionistes de l’Ajuntament de Barcelona i a aquells que en el futur tinguin aquesta condició, residents a la província de Barcelona i que desitgin rebre l’assistència mitjançant aquesta modalitat.
  • Així mateix, prestarà l’assistència tot el personal funcionari en actiu a 31 de març de 1993, independentment de l’entitat o organisme en el que estigui adscrit.
  • Per als que ingressin amb posterioritat a l’esmentada data es requerirà la corresponent adscripció al Servei Català de la Salut.
 • Adequació dels estatuts del PAMEM a la nova situació derivada del Reial Decret i del conveni subscrit.

1991. Adscripció al Consorci Sanitari de Barcelona

1991. Es crea el Servei Català de la Salut.

Adscripció del PAMEM al Consorci Sanitari de Barcelona, que assumeix la direcció i coordinació de la gestió dels serveis dependents del PAMEM.

1987. Consolidació del canvi

 • Constitució del PAMEM com a "Institut Municipal" i configuració del nou model jurídic.
 • Sistema d’Informació: que permet el coneixement individualitzat de la població, els consums i els seus costos i el control de la qualitat.
 • Adequació d’espais físics.
 • Programes d’atenció preventiva.

1990. Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC).

1985-1986. Any de transformació, consolidació i avenç

El PAMEM, capdavanter dins el sector sanitari del país. Model d’organització de gestió de salut per a un col·lectiu ben definit i de clara rellevància per a l’Ajuntament de Barcelona, capaç d’adequar-se al canvi i de resolució àgil.

 • El PAMEM defineix un model assistencial personalitzat i accessible i descentralitzat, i alhora coordinat amb la resta de nivells del sistema assistencial i amb elements de suport per a la seva activitat.
 • Actualització de la base de dades dels afiliats(reafiliació dels afiliats) 32.242 persones
 • Creació del Registre Longitudinal, que permet monitoritzar els consums sanitaris amb una base poblacional i una atenció personalitzada als usuaris.
 • Creació de la primera targeta sanitària individual
 • Reforma del nivell d’atenció especialitzada d’àmbit extrahospitalari.
 • Reforma administrativa.
 • Noves prestacions i polítiques de comunicació amb els usuaris

1983. Neix l’IMAS (Institut Municipal d’Assistència Sanitària), creat i tutelat per l’Ajuntament de Barcelona.
1985. Aprovació de la Llei General de Sanitat. Catalunya.
1989. Es crea el Consorci Sanitari de Barcelona.

1976. Millora de la prescripció farmacèutica

El PAMEM disposa d’un receptari propi i permet l’adquisició dels medicaments en qualsevol farmàcia de la ciutat. La facturació es fa a través del Col·legi de Farmacèutics.

El PAMEM ha estat des de la seva creació una realitat viva de l’Ajuntament que ha vetllat per la salut de la seva ciutat.

1972. Inauguració de la seu actual

El PAMEM es trasllada a la seu actual del carrer Viladomat, 127, juntament amb el Parc de Farmàcia. Aleshores el PAMEM oferia als seus afiliats l’assistència en els consultoris propis i l’assistència hospitalària i quirúrgica en els hospitals municipals (Hospital del Mar, l’Esperança i Perecamps).

Inauguració [pdf 359kb]

1960

Aparició de la MUNPAL (Mutualidad Nacional de la Administración Local).

La prestació dels serveis sanitaris als funcionaris és una peculiaritat de l'Ajuntament de Barcelona.

1950. Creació del PAMEM

L’1 de novembre de 1950 l’Ajuntament de Barcelona, posa en marxa per als empleats municipals l’assistència mèdica i farmacèutica (receptes i dispensació pròpia a través del Parc de Farmàcia - oficina de farmàcia n°1 de Barcelona al passeig de la Circumval·lació, 3).

L’Ajuntament de Barcelona s’avança en la creació d’un sistema propi de prestacions d’assistència als seus empleats