Cercador

Consells de salut

Si

La farmaciola

Per poder actuar correctament davant d'un accident domèstic, cal tenir a punt la farmaciola amb el material que realment és útil en cas d'emergència: medicaments, material sanitari i el llistat dels telèfons d'emergència.

També cal preveure'n la correcta reposició (convé revisar-la un cop a l'any) i el manteniment. Cal tenir-la fora de l'abast dels infants, i protegida de la llum, el fred, la calor i la humitat perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o el bany.