Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Convocatòria de places

Convocatòria de concurs públic de mèrits per a la provisió de places de:

PAMEM

Convocatòria tancada

Convocatòria per la provisió d'1 lloc de treball de referent d'economia, en règim de contractació laboral temporal per a l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal - PAMEM (contracte a temps complert a 1.668 h/any).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d’ 1 Plaça de Metge/ssa especialista en Pediatria pel CAP Vila Olímpica, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d’ 1 plaça de Metge/ssa de Família pel CAP Larrard, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d’ Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d' 1 plaça de metge/ssa de família pel CAP Barceloneta, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria de promoció interna per a la designació d'1 lloc de treball de Director/a de centre pel CAP Barceloneta, mitjançant concurs intern de mèrits per a Prestacions d’Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria de promoció interna per a la designació d'1 loc de treball de Director/a Operatiu/va Assistencial, mitjançant concurs intern de mèrits per a Prestacions d’Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria de promoció interna per a la provisió d' 1 plaça de Referent de contractació, mitjançant concurs intern de mèrits per a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria de promoció interna per a la provisió d' 1 plaça d' Administrador/a, mitjançant concurs intern de mèrits per a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d'1 plaça d'Infermer / a de família pel CAP Barceloneta, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d 'Assitència Mèdica S.L. (PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d'1 plaça de Metge/ssa de família pel CAP Larrard, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. (PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 2 places de Metges de Família o Urgències pel CUAP de Gràcia, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d’ 1 plaça de Referent de UAC (Unitat d’ Atenció al Ciutadà), en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 4 places d'Auxiliar Administratiu, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 4 places d' Auxiliar de Clínica, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 4 places d'infermer/a, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 4 places d' especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.)

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió de 2 places d' especialistes en odontologia, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d’ Assitència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).

Convocatòria tancada

Convocatòria per a la provisió d' 1 plaça d' Adjunt a Direcció amb perfil d’infermer/a, en règim de contractació laboral interí, mitjançant concurs públic de mèrits per a Prestacions d' Assistència Mèdica S.L. ( PAM, S.L.).