Equip directiu


Comité de Direcció Executiu d’APS Pamem

Gerent  Dr. Àlex Escosa Farga
Direcció de Recursos Sra. Elena Talens Gràcia
Direcció Operativa Assistencial Dra. Elena Martínez Prats
Direcció de Sistemes d’Informació Dra. Mercè Abizanda González
Direcció CAP Barceloneta Dr. Jose Dieguez Bande
Direcció CAP Vila Olímpica Dr. Òscar Peral Alonso
Direcció CAP Larrard Dra. Miriam Abalí Costa
Direcció CUAP Gràcia Dra. Sònia Moreno Escribà