CAP Vila Olímpica

CAP Vila Olímpica

|Alt ImatgeLogo|

El CAP Vila Olímpica té assignada l'àrea de salut 10A de Barcelona.
S'inaugurà a l'any 1995 i d'acord amb els convenis específics amb el SCS, des del seu inici, és gestionat per PAMEM a través d'una entitat proveïdora fins l'any 2003, moment en que PAMEM assumeix la gestió directa.

Població any 2016

Situació

Barri de la Vila Olímpica

Població assignada

30.430 persones

Població atesa

21.658 persones

Organització

Director del Centre

Dr. Òscar Peral

Adjunta a la direcció

Sra. Laia Valls

Administradora del Centre

Sra. Sònia Muñoz

Responsable d'Atenció al Ciutadà

Sra. Lourdes Gilete

Grups de treball

  • Àrea Clínica
  • Àrea sociosanitària

Trets diferencials

  • Unitat de tabaquisme.
  • Cirurgia menor.
  • Camera no midriàtica.
  • Activitats comunitàries: Taller per a diabètics, promoció de l'activitat física, taller de lactància materna i puericultura.
Anar al web del centre