CAP Barceloneta

CAP Barceloneta

|Alt ImatgeLogo|

El CAP Barceloneta s'ubica en territori comú amb el Parc de Salut Mar de Barcelona.
S'inaugura a l'any 1993. D'acord amb els convenis específics amb el SCS, des del seu inici, és gestionat per PAMEM a través d'una entitat proveïdora fins l'any 2004, moment en que PAMEM assumeix la gestió directa.
El CAP Barceloneta correspon a l'àrea de Salut 1A.

Població any 2016

Situació

Barri de la Barceloneta

Població assignada

15.169 persones

Població atesa

11.552 persones

Organització

Director del Centre

Dr. José Dieguez 

Adjunt a la direcció

Sr. Jesús Moreno 

Administradora del centre

Sra. Gemma López

Responsable d'Atenció al Ciutadà

Sra. Ma Carme Llorca

Trets diferencials

  • Farmacèutics del barri considerats com Agents de Salut, descentralitzant el control de pacients crònics.
  • Especialistes del Parc de Salut Mar col·laboració mitjançant tutories.
  • Equip a disposició de la comunitat i de les entitats ciutadanes, col·laborant en el diari mensual "La Barceloneta" a la secció "La salut del barri".
  • L'Escola de Salut, entre d'altres, expressen el compromís dels seus professionals amb la comunitat. Aquestes experiències són la clau per a la col·laboració en les associacions de veïns i veïnes del barri, on es treballen aspectes de proximitat, accessibilitat i d'implicació dels pacients en l'aportació de la seva expertesa com a agent actiu en els aspectes organitzatius del centre.

Els professionals del CAP Barceloneta creiem en la qualitat professional amb un bona capacitat tècnica que vetlla per l'eficiència com es demostra sent un referent en els resultats de Benchmarking de la Regió Sanitaria de Barcelona, sent el primer de 2003 a 2007 i quedant en posicions capdavanteres l'any 2008.

Anar al web del centre