Centres d'atenció primària

Centres d'atenció primària

Com proveïdor públic de serveis d’Atenció Primària a la ciutat de Barcelona i d’acord amb els convenis específics amb el Servei Català de la Salut gestionem quatre Equips d’Atenció Primària, els centres de Barceloneta 1A, de Vila Olímpica 10A i de Larrard 6C i 6E donant assistència , aproximadament, a una població de 100.000 persones desde l’any 2002 i un Centre d’Urgències d’Atenció Primària desde l’abril de 2016 i que dona servei a 121.000 persones del Districte de Gràcia.

Com a model de gestió dels equips d’atenció primària, els professionals apostem per l’autonomia de gestió, amb la responsabilitat, compromís i rigor en qualitat assistencial i de l’eficiència dels recursos públics i sostenibilitat econòmica.

La cultura de la millora continua, el desenvolupament professional, la docència i el ser propers i accessibles a la comunitat són els nostres valors.

  • Barceloneta, centre d'atenció primària
  • Vila Olímpica, centre d'atenció primària
  • Larrard, centre d'atenció primària
  • CUAP Gràcia, centre d'urgències d'atenció primària