Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Que cal saber sobre la diftèria

És una infecció aguda bacteriana causada pel C. Diphteriae que afecta exclusivament els humans. Clínicament es pot manifestar amb afectació de les amígdales, la faringe, la laringe, la mucosa del nas i d'altres membranes mucoses o de la pell. En aquestes localitzacions, aquest bacteri forma plaques de membranes de color grisenc rodejades per una zona inflamadacircumdant de color vermell apagat.

En la mesura que aquest bacteri creix, va alliberant unes toxines són transportades pel sistema circulatori i provoquen lesions principalment al cor, els ronyons i el sistema nerviós.

Aquesta malaltia és més freqüent entre el primer i el tercer any de vida. La localització laríngia és una manifestació molt greu, ja que les membranes formades en aquest lloc poden provocar l'ofec de l'infant.

Font: Canal Salut.