Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Accés al sistema de salut: Nous nivells d'Assegurament

El Reial decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d'assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l'assistència sanitària pública. L'organisme que reconeix i acredita aquesta condició d'assegurat és l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Us adjuntem el Cartell informatiu d'accés al sistema de salut (TSI).

Per a més informació, feu clic aqui.

Font: Generalitat de Catalunya (GenCat.cat)