Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Taxa reedició de TSI

L’1 de març de 2014, ha entrat en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI prevista a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
L'import de la taxa és de 7€.

Sol·licitud de reedició

L’1 de març de 2014 entra en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI prevista a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. L’import de la taxa és de 7 € i s’haurà d’abonar en el moment que la persona interessada faci la sol·licitud de reedició.

En quins casos s’haurà d’abonar aquest taxa? 

La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

. Pèrdua

. Robatori

. Deteriorament o no funcionament de la banda magnètica

. Canvi en el nivell assistencial

Queden exemptes del pagament de la taxa:

 • Les reedicions per rectificació i canvi de les dades que consten a la TSI i que afecten al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement
 • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Com demanar la reedició de la TSI?

De moment, la sol·licitud de reedició es farà a través del vostre centre d’atenció primària (CAP) on us facilitaran el formulari corresponent a través del qual podreu formalitzar el pagament.

PAS 1. Sol·licitar una reedició de la targeta

Presencialment


S’ha de sol·licitar en el centre d’atenció primària (CAP) que correspongui per domicili o el que s’hagi triat per lliure elecció.

 1. Al CAP s' indicarà si s’ha de pagar o no la taxa. En cas que s’hagi de fer efectiu el pagament, es lliurarà el formulari de liquidació de la taxa.
   
 2. Realitzar el pagament de la taxa a qualsevol terminal de ServiCaixa o bé per banca electrònica de "la Caixa" mitjançant el codi d’entitat.
   
 3. Retornar al CAP el formulari de liquidació de la taxa, juntament amb el justificant bancari que emetrà l’entitat bancària en el moment de fer el pagament.
   
 4. El CAP iniciarà la tramitació de la targeta.
   
 5. El CAP lliurarà el Resguard de sol·licitud de la targeta sanitària individual. Aquest document servirà per acreditar el dret a l’assistència sanitària del CatSalut mentre no arribi la TSI sol·licitada. En cas que l'usuari estigui exempt del pagament de la taxa, el CAP també lliurarà aquest document amb la mateixa finalitat.


PAS 2. Rebre la resposta de l’Administració

La targeta sol·licitada s’enviarà per correu postal al domicili de la persona sol·licitant.

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.