Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

La recepta electrònica

a recepta electrònica no comporta cap canvi en les prestacions sanitàries a les quals habitualment tens dret, ni cap variació en la teva relació habitual amb el metge o metgessa i el farmacèutic o farmacèutica, i millora les comunicacions i els coneixements que aquests professionals tenen del teu tractament.

Ara, quan el metge o metgessa et prescrigui un tractament, et donarà el Pla de medicació, que és el full on consta tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament (hi trobaràs el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l’administració i el temps previst de tractament).
 

Veure cartell