Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Taller d’alimentació per a diabètics al Casal de barri de Poblenou

El passat dia 1 de març, un grup de professionals del CAP Vila Olímpica van fer una taller d’alimentació per a diabètics al Casal de barri de Poblenou. 

L’activitat s’emmarca dintre del calendari de xerrades del casal i té caràcter trimestral.
Cal destacar el paper actiu dels participants que van demostrar gran interès per el tema en qüestió i per d’altres temes rel•lacionats amb la salut.
Us adjuntem una sèrie de fotografies que donen testimoni del acte.