Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Inici del curs "Cuida't per cuidar"

La idea de crear aquest taller va sorgir per donar resposta a gran part de la població que actualment assumeix cuidar persones en situació de dependència, i que ha de prendre decisions i assumir responsabilitats.
Per poder realitzar aquesta tasca, no n’hi ha prou amb la bona disposició ni la millor de les intencions; és necessari preparar-se, conèixer com a mínim les accions i mesures preventives que afavoreixen el benestar tant del cuidat com del cuidador.
Per això i donats els canvis demogràfics i socials que estan produint un increment progressiu de la població en situació de dependència, ens hem plantejat realitzar un curs/taller per a cuidadors de persones en situació de dependència amb els següents objectius:

Objectius generals:
 

  • Elaborar un programa de capacitació per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
  • Millorar la qualitat de vida dels cuidadors, de les persones en situació de dependència i de les seves famílies.

Objectius específics:
 

  • Oferir formació al cuidador no professional per ajudar-lo en la tasca diària, proporcionant-li pautes per cuidar-se i cuidar millor.
  • Donar recursos pel maneig de situacions i problemes concrets.
  • Prevenir riscos físics i psicològics derivats de la situació de cuidar.
  • Augmentar el nivell d’informació sobre els recursos sociosanitaris.
  • Millorar la percepció de l’autoestima del cuidador.

L’elaboració d’aquest taller ha estat gràcies a un grup multidisciplinari a on han participat professionals de tots els estaments i dels tres centres de primària del Grup PAMEM (CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica i CAP Larrard).