Actualitat

Actualitat

← Altres entrades

Viatjar. Mesures de prevenció i consells.

  Les mesures de prevenció són les conductes i actuacions de la persona que viatja destinades a evitar problemes de salut, com els trastorns gastrointestinals, les alteracions produïdes per picades o mossegades d'insectes o d'animals, les malalties transmeses per mossegades d'animals, les alteracions provocades per les condicions climàtiques o geogràfiques, les produïdes pel contacte amb l'aigua i/o amb les especies aquàtiques, les malalties de transmissió sexual i les alteracions relacionades amb els mitjans de transport i la pràctica d'activitats de risc. També es considera una mesura de prevenció la preparació d'un farmaciola adequada i adaptada a les necessitats específiques del viatge  i de la persona que l'utilitza.

 Les alteracions gastrointestinals més freqüentes en un viatge són l'anomenada diarrea del viatger i l'estrenyiment. Els dos s'expliquen, generalment, pel canvi d'hàbits alimentaris, del tipus d'aigua, dels horaris i, en viatges a un país en vies de desenvolupament, també per la contaminació de l'aigua, dels líquids o dels aliments per part de microorganismes patògens. En països amb temperatura elevada o en èpoques d'estiu es recomana beure molta aigua i/o líquids per evitar la deshidratació o cops de calor, beure líquids envasats, evitar els glaçons de gel, prendre infusions o cafè, ja que s'ha de bullir l'aigua per preparar-les.
 Els aliments contaminats són unes de les grans vies d'entrada de microorganismes o toxines, causa principal de les diarrees del viatger. Es recomana rentar-se les mans per no contaminar els aliments i evitar el menjar que estigui en mal estat o que no hagin passat cap control sanitari. 

 Quan la persona es troba en una situació de vida determinada, com, per exemple, pertànyer a un grup d'edat extrema (infància i vellesa), estar embarassada o tenir una malaltia crònica o una discapacitat física o psíquica, és necessari que segueixi una sèrie de mesures específiques per prevenir problemes de salut. Els professionals del CAP Barceloneta estem a la vostra disposició per ajudar-vos amb qualsevol dubte.

 Les vacunes permeten prevenir algunes malalties i complementen les mesures de prevenció de problemes de salut. Per tant, és important rebre-les quan siguin necessàries per protegir-se d'aquestes malalties i poder gaudir, així, d'un viatge amb salut. 
 Sempre és aconsellable una planificació amb temps, si es possible, d'un mes abans del viatge, per poder administrar les vacunes indicades, segon els factors generals que condicionin el consell personalitzat, les característiques del viatge, la història de salut i la situació de vida de la persona que viatja.
Cal tenir sempre present que la vacunació no substitueix la necessitat de seguir las mesures preventives de problemes de salut necessàries en cada situació.

 CENTRES VACUNALS PER A VIATGERS

Hospital del Mar. Unitat d'Atenció al Viatger
Pg/ Marítim 25, 08003 Barcelona. Planta Baixa, bloc B, porta R
Telèfons: 93 248 32 51 i 93 248 32 46 de 8 h a 14h (de dilluns a divendres)


Centre d'Atenció Primària Drassanes. Unitat de Vacunacions Internacionals
Av/ Drassanes, 17-21 planta baixa, 08001 Barcelona. Amb cita prèvia. De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00h (juny-setembre) i de 15 a 19.30h (tot l'any) Telèfons: 93 443 05 07 - 93229 44 97 Extensió 1905