Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

Incapacitat temporal (IT)

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública us fa el comunicat de baixa mèdica.

Es consideren situacions determinants d’incapacitat temporal (IT) les degudes a malaltia o accident, ja sigui comuna o professional.

Comunicats de confirmació de la baixa

El seguiment, l'heu d'acreditar mitjançant els corresponents comunicats mèdics de confirmació.

Els comunicats de confirmació de la baixa, derivada de contingències comunes o professionals, seran expedits al 4t dia de l'inici de la situació d'incapacitat i, mentre aquesta es mantingui, cada 7 dies a partir del primer comunicat de confirmació.

Durant el procés de baixa no podeu desplaçar-vos fora de la vostra localitat de manera temporal. Si us desplaceu definitivament a una altra localitat o fora de l'àmbit del vostre centre d'atenció primària (CAP), el CAP d'origen enviarà el vostre expedient de baixa al nou CAP per al seu seguiment i control.

Els comunicats podran ser recollits a l'Unitat d'Atenció a l'Usuari, sempre i quan ho hagi autoritzat prèviament el metge.