Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

La recepta electrònica

La recepta electrònica comporta alguna variació en les meves prestacions sanitàries?

No comporta cap variació. Les prestacions sanitàries a les quals teniu dret continuen sent les pròpies del nivell de cobertura que teniu assignat.

Com sabré els medicaments que m'he de prendre i quan els he de prendre si al centre de salut ja no em donen la recepta de sempre?

El metge o metgessa us donarà el Pla de medicació on trobareu el nom del medicament receptat, la dosi i la freqüència amb què l'heu de prendre i el temps previst per al vostre tractament. Així el podreu seguir amb tota seguretat.

Què passarà si no porto la targeta sanitària individual quan vagi a la farmàcia?

En aquest cas el farmacèutic o farmacèutica no podrà consultar la vostra recepta i, per tant, no us podrà donar els vostres medicaments.

Què passarà si vaig a la farmàcia a recollir els medicaments que m'han receptat i no porto el Pla de medicació?

En aquest cas el farmacèutic o farmacèutica no podrà consultar la vostra recepta i, per tant, no us podrà donar els vostres medicaments.

Què he de fer si perdo el meu Pla de medicació o si aquest és il·legible?

En aquests casos haureu de tornar al centre de salut per tal que us donin una còpia del Pla de medicació.

Com sabré fins quan puc anar a recollir els medicaments que m’han receptat?

Al Pla de medicació trobareu la vigència del vostre tractament. És a dir, el període de temps pel qual el metge o metgessa us ha receptat la vostra medicació. La data de fi de vigència és la data límit per anar a recollir la vostra medicació.

He d’anar sempre a la mateixa farmàcia?

No. Podreu recollir els medicaments que us han receptat a qualsevol farmàcia de Catalunya.

Què he de fer per assegurar la confidencialitat d'una determinada medicació a la farmàcia?

En cas que es vulgui assegurar que algun medicament no sigui accessible a la vostra farmàcia, heu de comunicar-ho al vostre metge o metgessa per tal que us faci un Pla de medicació específic per a aquella prescripció que vulgueu preservar.

Quan em facin una recepta electrònica, podré demanar-la també en paper?

No és possible fer una recepta sobre paper d'un medicament que s'ha receptat en format electrònic. En alguns casos en què sigui necessària una recepta sobre paper d’un tractament electrònic, caldrà anul·lar prèviament la prescripció electrònica.

Què passa si vaig a la farmàcia d’una altra comunitat autònoma amb una recepta electrònica estesa a Catalunya?

Actualment existeixen diferents models de recepta electrònica en diverses comunitats autònomes que únicament poden dispensar-se en les farmàcies de la pròpia comunitat. En aquest sentit, doncs, i mentre es treballa perquè sigui possible, actualment no us podran dispensar una recepta electrònica prescrita a Catalunya fora de la xarxa farmacèutica de Catalunya.

Per aquest motiu, en cas que tingueu previst recollir medicació fora de Catalunya, serà necessari que us adreceu al vostre centre de salut per tal que el vostre metge o metgessa valori la conveniència de substituir la prescripció electrònica per receptes en format paper.