Cercador

Qui som

Volum d'activitat

Població de Referència Any 2016

Població Assignada 14.475
Població Atesa 11.552

Activitat 2016

Medicina de Família 59.333
Pediatria 6.447
Odontologia 2.347
Infermeria 35.798
Infermeria pediàtrica 2.043
Treball Social 1.425
UAC 17.168