Cercador

Participa al teu CAP

Activitats comunitàries del CAP habituals

Curs "Cuida't per cuidar"

Curs trimestral dirigit a cuidadors de persones amb dependència.

El curs està previst que comenci el febrer de 2012 i finalitzi el maig del mateix any.

Els interessats es poden inscriure al CAP Barceloneta al taulell d'atenció a l'usuari demanant per la Srta. Vanessa Paule.

El control de patologies cròniques (hipertensió arterial, diabetis i obesitat)

Els farmacèutics del barri són considerats també agents de salut ja que col·laboren en les activitats generals de promoció i protecció de la salut.

Al barri de la Barceloneta hi ha vuit oficines de farmàcia que existeixen des d’abans de la inauguració del CAP. Mentre que la situació geogràfica del centre és perifèrica, a l’extrem nord de l’àrea bàsica i els pacients per arribar-hi han de travessar una zona no edificada, totes les farmàcies estan situades en les zones habitades, molt més properes a les residències del veïnatge. Les farmàcies son, per aquesta proximitat geogràfica, per l’horari d’obertura i també per l’actitud dels farmacèutics davant dels clients, molt accessibles i, en general, la gent confia en els seus consells i recomanacions. Les característiques del barri fan que la immensa majoria de la dispensació de medicaments que adquireixen els veïns ho faci en un d’aquest vuit establiments.

La descentralització del control de veïns amb patologies cròniques a les oficines de farmàcia, seguint un protocol consensuat entre els professionals del centre i els responsables de les oficines de farmàcia, comporta una millora en l’accessibilitat que deriva en un grau més elevat d’acompliment de les visites, i de seguiment i control de les patologies.

Amb la finalitat de disminuir els errors derivats de les pautes complexes de medicació s’ha desenvolupat el sistema individualitzat o personalitzat de dosificació, mitjançant el qual, el pacient un cop ha adquirit els medicaments els cedeix en custòdia al farmacèutic per tal que aquest els hi col·loqui adequadament en un envàs tipus blister amb un conjunt de cel·les fàcilment identificables que corresponen a cadascuna de les presses.

Informació del CAP al diari

Per tal de mantenir als veïns informats, es col·labora en el diari mensual “La Barceloneta” en una secció denominada “la Salut del Barri” que inclou un article i un consultori, des de 1995.

Deshabituació tabàquica

Es tracta d’un projecte no vinculat al Pla comunitari que lideren un equip de professionals del CAP per tal d’ajudar a tot el que vulgui a deshabituar-se de l’addicció al tabac. Per aconseguir-ho es segueixen unes visites de control al centre, com a metodologia s’utilitza entre d’altres, la musicoteràpia i el grup d’ajuda mútua.

Fibromiàlgia

El projecte consisteix en la consolidació d’un grup de veïnes afectades per aquesta patologia, que segueixen tractament amb teràpia i que consoliden un grup autogestionat que es vincula al Pla comunitari.

Escola de Salut

L’Escola de Salut per a la gent gran neix amb l’objectiu principal de donar més grau d’autonomia a la gent gran, augmentant el grau de coneixement del seu cos, així com de l’estructura sanitària i dels serveis. Està adreçada a ciutadans i ciutadanes majors de 60 anys.

La metodologia consisteix en l’assistència a classes teòriques, pràctiques i seminaris de 60 minuts, organitzades en blocs temàtics.

Es tracta d’un projecte transversal, vinculat al Pla Comunitari, en el què participen 35 professionals de la salut que treballen en diferents entitats del barri de la barceloneta.
Activitat Física

Al cap hi ha dos tipus d’activitat física proposada i monitoritzada:

  • Les caminades es realitzen 3 cops per setmana, per un circuit dintre del barri, el grup és acompanyat per un professional del CAP.
  • Els grups de patologia osteo-muscular específica, enguany l’artrosi, realitzen l’activitat física monitoritzada i dissenyada al Club Marítim.

Les classes es faran setmanalment.

Els interessats es poden inscriure al CAP Barceloneta al taulell d'atenció a l'usuari demanant per la Srta. Vanessa Paule.